O meni

Kratek življenjepis.

Pozdravljeni. Moje ime je Aljoša. Rojen v Novembru 1979 v Ljubljani. Po končani Osnovni šoli sem šolanje nadaljeval v Portorožu na Srednji pomorski šoli, smer ladijski strojni tehnik. Po obveznem opravljanju asistenture na ladjah Splošne plovbe sem uspešno opravil tudi častniški izpit na Upravi za pomorstvo RS v Kopru. Šolanje sem nadaljeval na Fakulteti za pomorstvo in promet, prgram pomorstvo, smer Ladijsko strojništvo. Junija 2004 sem, pod mentorstvom dr. Miran Zgonika, dipl. ing., uspešno zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom: "Računalniška simulacija ladijskega dizel motorja". Sem samski očka dveh otrok. Prebivam v Ljubljani.

Delovne izkušnje

1. Splošna plovba / Genshipping Corporation (Junij 1998 - September 1999)

Delovno mesto:
Asistent stroja / Junior Engineer

Delovne naloge:
Upravljanje (pod nadzorstvom upravitelja stroja), vzdrževanje pogonskega postroja, pomožnih naprav (črpalke, kompresorji, hladilniki vode, ojla in zraka, parni ogrevalni sistemi). Vodenje listin ladijske strojnice. Delo na krovni tovorni in privezni opremi.

2. Elro d.o.o. (1.9.2005 - 9.11.2007)

Delovno mesto:
Kalkulant.

Delovne naloge:
Izdelava prodajnih ponudbenih kalkulacij za izvedbo elektroinštalacijskih del. Zbiranje, analiziranje ponudb podizvajalcev in kooperantov. Priprava internih kalkulacij uspešnosti projektov za vodstvo. Spremljanje porabe virov (materialnih in človeških) na pridobljenih projektih, ter poročanje vodstvu. Pomoč ostalim zaposlenim pri računalniških opravilih.

3. Moja Delnica BPH d.d. (12.11.2007 - 31.5.2016)

Delovno mesto:
Informatik

Delovne naloge:
Nameščanje strežniške in uporabniške strojne in programske opreme, administriranje Windows 2003 in 2012 omrežja. Zagotavljanje povezljivosti preko VPN omrežij z poslovalnicami in rezervno lokacijo. Izdelava varnostnih kopij na sekundarne strežnike in zunanje diskovje / tračne enote. Administriranje aplikacije Evolve Shark Borzni asistent (Nameščanje, Change management, pregled uporabniških testiranj, poročanje razvijalcem o napakah, izboljšavah).  Pomoč zaposlenim pri vseh IT težavah. Nameščanje in upravljanje z mrežnimi tiskalniki. Izdelava programske opreme (Projekta Gea in Fenix). Administrriranje spletne strani družbe.

4. ILIRIKA D.D. (23.06.2016 - 9.8.2017)

Delovno mesto:
Informatik

Delovne naloge:
Nameščanje strežniške in uporabniške strojne in programske opreme, administriranje Windows 2003 in 2012 omrežja. Zagotavljanje povezljivosti preko VPN omrežij z poslovalnicami in rezervno lokacijo. Izdelava varnostnih kopij na sekundarne strežnike in zunanje diskovje / tračne enote. Administriranje aplikacije Evolve Shark Borzni asistent (Nameščanje, Change management, pregled uporabniških testiranj, poročanje razvijalcem o napakah, izboljšavah).  Pomoč zaposlenim pri vseh IT težavah. Nameščanje in upravljanje z mrežnimi tiskalniki. Izdeleva ad-hoc poizvedb in poročil. Administriranje spletne strani družbe. Upravljanje z Virtualnimi strežniki (Microsoft Hyper-V tehnologija). Skrb za povezljivost zunanjih poslovalnic s centralo.

5. BTS COMPANY D.O.O. (10.8.2017 - )

Delovno mesto:
Informatik

Delovne naloge:

Znanja jezikov:

Jezik Branje Razumevanje govora Pisava Govor
Slovenski Materin jezik Materin jezik Materin jezik Materin jezik
Srbski/hrvaški/bosanski Zelo dobro Zelo dobro Osnovno/Srednje dobro Dobro
Angleško Odlično Odlično Odlično Odlično

IT Znanja:

Znanje/produkt/Programski jezik Raven Znanja
Win 2003 Administration Zelo dobro
Win 2012 Administration Srednje dobro
Microsoft Hyper-V Administration Srednje dobro
ESET NOD 32 Netwirk administration Srednje dobro
MS Office Word Zelo dobro
MS Office Excel Odlično
MS Office Excel VBA (Language, Object Model) Odlično
MS Office Access Srednje dobro/Zelo dobro
MS Office Visio Srednje dobro
MS SQL Adminstration Zelo dobro
T-SQL Database programming Zelo dobro
T-SQL Database design Zelo obro
Visual Basic.NET Odlično
C# Osnovno/Srednje dobro
WinForms Zelo dobro/Odlično
WPF (Xaml) Zelo dobro/Odlično
MWWM Srednje dobro/Zelo dobro
Linq (Linq to Objects) Zelo dobro
ASP.NET WebForms, MVC, WebServices Srednje dobro/Zelo dobro
WCF (Simplex and duplex) Srednje dobro/Zelo dobro
(x)html, css Srednje dobro
Javascript Osnovno/Srednje dobro
XML  Zelo dobro
XSLT, XSD Osnovno / Srednje dobro
C++ Osnovno
Fortran Osnovno
Evolve Shark Borzni asistent Zelo dobro
Ezesoft Realtick API Zelo dobro
Epplus Excel NET Library Zelo dobro/Odlično
Composite C1 Content Management System Zelo dobro /Odlično

Dosedanji projekti

Kalkulant

Opis projekta:

Program namenjen izdelavi tehnoloških kalkulacij za elektroinštalacijska dela. Interni projekt v podjetju Elro d.o.o.

Uporabljene tehnologije:

Baza podatkov: MS Access Database. Aplikacija: Visual Basic.NET Winforms. Izvoz v Excel preko Excel Interop knjižnic. Okolje: Visual Studio 2005 Express Edition.

Gea

Opis projekta:

Interni projekt v družbi Moja delnica BPH d.d. v sklopu podpore za uporabo Produkta GEPArd. Tehnična analiza Finančnih instrumentov (FI). Podatki v obliki OHLC svečk preko internetnih povezav ter API knjižnice pridejo v sistem. Gea na posnovi pridobljenih podatkov izračuna sledeče tehnične indikatorje:

 • Enostavna drseča sredina, ter Bollingerjevi pasovi,
 • Eksponentna drseča sredina,
 • MACD,
 • Comodity Channel Index (CCI),
 • Relative Strength Index (RSI),
 • Keltner Bands,
 • Stochastic RSI,
 • Stochastic Oscilator,
 • Average True Range,
 • Average Directional Index,
 • Parabolic SAR,
 • Pivot points.

Možno pa je implementiratki katerikoli tehnični indikator, ki je izračunljiv iz podatkov o cenah in prometu s FI. Osnova so 1-minutne OHLC svečke. Ostale serije (od 5 min do 1 teden) se zgradijo iz osnovnih 1-minutnih. Aplikacija sproti hranjuje podatke v SQL bazo podatkov (backtesting)

Uporabljene tehnologije:

Baza podatkov: SQL Server. Aplikacija: WPF Visual Basic.NET, Ezesoft RealTick API, In EPPlus Excel knjižnica za izvoz podatkov v Excel.

Fenix

Opis projekta:

Interni projekt v družbi Moja delnica BPH. Izdelava internih uvoznih tečajnic iz xml poročil skrbniških bank, prenos datotek iz zunanjih strežnikov (KDD in LJSE), znotraj podjetja razvite poizvedbe za bazo Evolve Shark, ki jih sama aplikacija ne ponuja. Avtentikacija uporabnikov Aplikacije preko AD. Beleženje dostopov v ločeno FenixDB bazo. Beleženje odpiranja form v Ločeno FenixDB bazo.

Uporabljene tehnologije:

WPF Visual Basic.NET, AvalonDock knjižnica in Fluent Ribbon za uporabniški vmesnik. BouncyCastle knjižnica za dekripcijo podatkov iz LJSE, SharpZipLib za odpiranje .zip datotek, ki se jih prejema s sistema KDD. Epplus za izvoze v MS Excel.

Spletno mesto Moja delnica BPH d.d.

Opis projekta:

Tehnična izvedba spletnega mesta Moja delnica BPH d.d. Izdelava html ogrodja, css stilov, kontaktnih obrazcev, modulov z animacijo na osnovni strani. Modul z novicami. Začetno polnenje z vsebino.

Uporabljene tehnologije:

Urejevalnik spletnih mest Composite C1 CMS.

Druga zanimanja

Sem in tja se naveličam premetavanja ničel in enic. Takrat rad pobegnem v svet:

 • kolesarstva
 • pohodništva
 • branja
 • vrtnarjenja
 • kuhanja
 • poslušanja glasbe

Ne nujno v tem vrstnem redu.